Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Motoriek is voor een kind het middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Tijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is dus van groot belang.

Hoe eerder er gesignaleerd en behandeld wordt, des te geringer is de verstoring van de ontwikkeling van het kind en de interactie met zijn omgeving.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelende disciplines.

Voor wie is kinderfysiotherapie bedoeld? 

Baby’s
Baby’s kunnen door een verkeerde houding een motoriek ontwikkelen waar ze last van krijgen. Onrust, overstrekken, voorkeurshouding, slappe houding en niet op de buik willen liggen, kan hen op latere leeftijd beperken bij spel en sociaal contact. Sommige kinderen hebben een ernstige aandoening waarvoor ze baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.

De behandeling van zuigelingen wordt in het algemeen aan huis gegeven, binnen de veilige omgeving van het kind. Centraal staan in de behandelingen hantering- en houdingsadviezen. Ouderinstructie neemt dan ook een belangrijke plaats in. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast.

Peuters
Er zijn kinderen die op de peuter- en kleuterleeftijd in hun motorische ontwikkeling achterblijven bij leeftijdsgenootjes of prikkels van buitenaf moeilijk kunnen verwerken. Dit uit zich onder andere in regelmatig vallen, struikelen, angstig worden bij het klimmen in de speeltuin of “anders” gaan bewegen dan leeftijdsgenootjes. 

Schoolkinderen
Schoolgaande kinderen met concentratieproblemen of problemen met hun motoriek kunnen later moeite krijgen met bijvoorbeeld zwemmen, fietsen, knutselen en schrijven. Deze kinderen kunnen onhandig zijn of houterig bewegen, een verminderd evenwichtsgevoel hebben of angstig zijn om te bewegen. Dit kan het kind belemmeren in het contact met leeftijdsgenootjes en/of het leren op school. 

Jongeren
De kinderfysiotherapeut kan zowel jongeren met ontwikkelingsgerelateerde en ernstige aandoeningen, als jongeren met houdings- en bewegingsafwijkingen aan bijvoorbeeld, armen, rug en benen behandelen. Ook jongeren met loopproblemen, sportblessures of schrijfproblemen zijn bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres.

Behandelaars

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.