Vergoedingen

Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering

In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost.

Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?

Basisverzekering

 • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
 • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering, mits vergoed door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.
 • Bij artrose aan de knie of heup worden maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fysiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed. Dit geldt voor beide diagnoses, heup en kniegewricht samen. 
 • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie per aandoening per jaar gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt, echter kunnen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder(s), mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Voor bepaalde “chronische” aandoeningen geldt echter dat alle behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden de eerste 37 behandelingen éénmalig vanuit de basisverzekering vergoed.
 • Bij “Chronische aandoeningen” wordt pas vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is.
 • COPD in de basisverzekering: Vanaf  1 januari 2019 wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Op hoeveel behandelingen u maximaal “recht” heeft in de basisverzekering hangt af van de ernst van uw COPD en of u in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase. Daarnaast wordt voor de indeling in groep A, B, C of D gekeken naar het aantal longaanvallen (exacerbaties) dat u heeft gehad en de ernst daarvan.

LET OP: Het EIGEN RISICO is van toepassing op de fysiotherapie en oefentherapie als deze uit de basisverzekering wordt vergoed.

Aanvullende verzekering

 • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
 • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
 • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
 • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht eigen risico.

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.