Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden

blank
Wat valt onder de basisverzekering en wat onder de aanvullende verzekering?
Basisverzekering

 

 

 • Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.
 • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering, mits vergoed door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.
 • Bij artrose aan de knie of heup worden maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fysiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed.
 • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie per aandoening per jaar gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt, echter kunnen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder(s), mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Voor bepaalde “chronische” aandoeningen geldt echter dat alle behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden de eerste 37 behandelingen vanuit de basisverzekering per jaar vergoed.
 • Bij “Chronische aandoeningen” wordt pas vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is.

Aanvullende verzekering

 • Het is dus mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut.
 • Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.
 • De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvullende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten.
 • Gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kost u géén verplicht Eigen Risico.

Eigen Risico

Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is er sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het bedrag voor Eigen Risico zelf moet betalen. Wanneer u dus gebruik maakt van bovenstaande vergoedingen vanuit de basisverzekering kan het zijn dat de zorgverzekeraar u het eigen Risico in rekening brengt. 

Wat is het verplicht Eigen Risico?

 

 • Met een eigen risico komen bepaalde zorgkosten voor uw eigen rekening. U dient deze kosten te voldoen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij bijna alle verzekeraars gelijk. Voor een vrijwillig hoger eigen risico kiest u zelf.
  Let op: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de aanvullend verzekering geldt geen eigen risico.
 • Hoe hoog is in 2018 het verplicht eigen risico?
 • Het verplicht eigen risico in 2018 is € 385. Een enkele verzekeraar biedt een lager eigen risico
 • Geldt het eigen risico voor iedereen?
 • Het eigen risico geldt voor iedereen woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet.
 • Wat is een vrijwillig eigen risico?
 • Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u vrijwillig het (verplicht) eigen risico verhogen, bijvoorbeeld als u denkt volgend jaar geen zorg nodig te hebben. Dit levert u een korting op de premie zorgverzekering op, maar geen beperkingen in de aanspraken. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie. Deze korting wisselt per zorgverzekeraar. Het maximum bedrag voor het vrijwillig eigen risico is € 500. Dit bedrag komt dus bovenop het verplicht eigen risico van € 385.
 • Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?
 • Uw vrijwillig eigen risico kunt u aan het einde van het jaar wijzigen. Voor 1 januari moet u aan uw verzekeraar doorgeven dat u het eigen risico wilt wijzigen.
 • Wanneer moet ik het eigen risico betalen?
 • U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering. Dit betekent dat u voor de eerste € 385 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 885) die u aan kosten maakt, een nota krijgt. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg.
 • Moet ik 2 keer eigen risico betalen als de behandeling start in 2017 en doorloopt in 2018?
 • Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) is een bedrag per jaar voor alle zorgaanspraken uit de basisverzekering. Stel u heeft in 2017 zorg genoten voor een bepaalde aandoening en u heeft uw eigen risico betaald. De behandeling hiervoor loopt echter door in 2018. De kosten voor de behandelingen in 2017 tellen dan gewoon mee voor het eigen risico in 2018.
 • Wat is een eigen bijdrage?
 • Voor sommige aanspraken op zorg geldt een eigen bijdrage. Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen geven een dekking voor de eigen bijdragen.
Waarom moet ik Eigen Risico betalen voor mijn behandelingen bij de fysiotherapie

Eigen Risico

Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is er sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is € 385 per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het bedrag voor Eigen Risico zelf moet betalen. Wanneer u dus gebruik maakt van bovenstaande vergoedingen vanuit de basisverzekering kan het zijn dat de zorgverzekeraar u het eigen Risico in rekening brengt.

Wat zijn de kosten voor fysiotherapie?
In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de aanvullende verzekering u géén Eigen Risico kost.

 

 

Mocht uw aanvullende verzekering niet toereikend zijn, maar u wilt toch gebruik maken van fysiotherapie voor eigen rekening, kunt u de kosten terugvinden onder het kopje “tarieven”.

Hoe lang duurt een behandeling?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, dit is uiteraard afhankelijk van uw klacht. Een gemiddelde afspraak duurt 30 minuten. Tijdens de eerste afspraak vindt er ook een intake plaats, tijdens dit gesprek kan uw fysiotherapeut al redelijk een inschatting maken, hoeveel behandelingen er (ongeveer) nodig zullen zijn.
Is mijn klacht chronisch?
Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Hiervan zijn de eerste 20 behandelingen voor de patiënt zelf (dit kan eventueel vanuit de aanvullende verzekering, mits deze toereikend is).

Meer informatie en de lijst met chronische aandoeningen kunt u terugvinden op de site: www.fysiovergoeding.nl

Heb ik een verwijzing nodig voor fysiotherapie?
In principe heeft u geen verwijzing nodig voor fysiotherapie.

Echter, voor chronische aandoeningen en fysiotherapie aan huis hebben wij een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak bij de fysiotherapeut?
Bij uw eerste afspraak kunt u zich melden bij de secretaresse aan de balie met een geldig legitimatiebewijs. Tevens neemt u bij elke behandeling een handdoek mee.

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.