Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek
Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot kantoor. Elke deelnemer ontvangt een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie (de werkplek, werkhouding en werkgedrag). Tijdens het werkplekonderzoek laten wij de medewerker direct ervaren en voelen welke effecten deze veranderingen kunnen hebben.

Doelgroep
Het werkplekonderzoek is voor werknemers met aanhoudende of recidiverende fysieke klachten op het werk. De fysieke klachten zijn soms het gevolg van zwaar werk, repeterende handelingen en/of langdurig één houding aannemen, maar kunnen ook ontstaan door verkeerd lichaamsgebruik of onjuiste inrichting van de werkplek. Ook kunnen de klachten komen door overbelasting na ziekte, stress of blessures.

 Inhoud en werkwijze

  • Intakeformulier en vraaggesprek
  • Aandacht voor de 5 W’s: Werktaken, Werktijden, Werkdruk, Werkplek en Werkwijze;  waar zitten de knelpunten?
  • Heldere en duidelijke analyse van de dagelijkse activiteiten (d.m.v. foto’s/ video)
  • Inzicht in de effecten van het eigen gedrag op het klachtenbeeld
  • Tips voor direct resultaat
  • Schriftelijke terugkoppeling
  • Bij ziekteverzuim voorstel m.b.t. werk (hervattings-)plan
  • Eén aanspreekpunt
  • Winst op de langere termijn

Resultaat werkplekonderzoek
Het vergroten van eigen inzicht in houdings- en/of bewegingsgedrag op de werkplek van de betrokkene. Verbeteren van de ergonomie van de werkplek en weten waar de knelpunten in het werk/ de werkplek zitten. De werkgever kan door middel van een werkplekonderzoek de fysieke klachten en het verzuim terugdringen van de werknemer(s) en het levert direct een positieve bijdrage aan het welbevinden, de productiviteit en tevredenheid van de werknemers.

 

 

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.