Arbo Consult

Arbo Consult

Een Arbo consult is gericht op de individuele werknemer met acute of subacute klachten.

Doelgroep

Het Arbo consult is voor werknemers met acute en subacute klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie, enkel etc). Het doel is ten eerste het voorkomen van langdurig ziekteverzuim en ten tweede een versnelde, maar verantwoorde terugkeer naar het arbeidsproces. De focus ligt niet op de onmogelijkheden in het werk, maar juist op de mogelijkheden. Welke taken kunnen nog wel uitgevoerd wo

Inhoud en werkwijze

  • Na aanmelding door het bedrijf of de bedrijfsarts volgt binnen 24-48 uur het consult. Het Arbo Consult is dus een snelle diagnosestelling bij een hulpvraag.
  • Tijdens het eerste consult vindt aan de hand van een lichamelijk onderzoek een inventarisatie van de klachten plaats in relatie tot de arbeidsbelasting en de arbeidsomstandigheden van de werknemer.
  • Na het consult volgt een advies ten aanzien van de klacht, voorstel voor wel/ geen behandeling en eventueel maatregelen met betrekking tot werkhervatting. Ook wordt er indien nodig een prognose voor volledige werkhervatting gegeven ( met indien nodig een opbouw werkhervattingsplan).
  • Het advies wordt schriftelijk en/ of telefonisch besproken met zowel de werknemer, werkgever als de bedrijfsarts. 

Resultaat

Het beoogde resultaat is een zo snel mogelijk herstel van de fysieke klachten en het verkorten van de ziekteduur.

Contact opnemen met Fysiotherapie Musselkanaal

Voor het maken van een afspraak belt u naar 0599-413114 of vul het contactformulier hieronder in.

Fysiotherapie Musselkanaal maakt u erop attent dat de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het contactformulier verstrekt, zal verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring op deze website voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u hebt.